Det här vill vi

Vi är partiet på Lidingö som värnar om trygghet, traditioner och svenska värderingar, där svensk lag gäller. Vi fokuserar på att förhindra orsaker istället för att ständigt försöka bota symptom. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Lidingö genom vår lokala verksamhet. Alla Lidingöbor ska kunna röra sig fritt i samhället, utan att riskera att utsättas för brott. Vi vill fokusera på att behålla den fina småstadskänslan och att kunna tillhandahålla samhällsservice i största möjliga mån. Folkhälsan ska prioriteras och idrottsanläggningar ska finnas för många olika aktiviteter och kunna nyttjas av alla målgrupper. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och de som behöver, ska få hjälp med läxor direkt i anslutning till skoldagens slut. Grunderna i rättskunskap införs på schemat förslagsvis från årskurs 7. Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss på Lidingö.

Lidingö ska ha en välfärd värd namnet

Sjukvården ska tillföras tillräckligt med resurser, och skattepengarna ska användas effektivt. Det är särskilt viktigt att minska köerna. Vi fokuserar alltid på kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning. Alla elever ska ges den kunskap de behöver för att få en givande framtid och bli delaktiga i ett fungerande samhälle. Vi värnar särskilt om de äldre. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för ett tryggt och meningsfullt liv. Boenden för äldre ska hålla hög kvalitet rakt igenom. Vi stöder Vid dina sida och Kvinnojouren Kerstin.

Vi vill ha en seriös kommunal migrationspolitik

Vi skiljer mellan flyktingar och invandrare och stödjer flyktingars återvändande till sitt hemland. Vi välkomnar de som bidrar till vår kommun, följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter Lidingöbor för fara är inte välkommen. Vi ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Lidingö stad ska som arbetsgivare inte medverka till att etnicitet och kön är anledning till positiv särbehandling vid anställning, utan enbart se till kompetens och personliga egenskaper.

Vi vill ha ett Lidingö som håller samman

Vi menar att gemensamma värderingar med en klar och tydlig inriktning på svensk kultur, samt likabehandling av kommuninvånarna gör det lättare för nyanlända att förstå och känna sig hemma på ön. Lidingö stad har en viktig roll att sprida, stärka och tydliggöra gällande värderingar och traditioner. På sikt skapar detta en sammanhållen kommun, vilket gynnar alla Lidingöbor.

Vi vill ha ett tryggt Lidingö

Trygghet i vår kommun är ett grundläggande behov som vi har som individer för att kunna uppskatta att leva och bo på Lidingö. Brottsligheten, i synnerhet inbrott och stölder, men även våldsbrott, har under de senaste åren ökat markant på Lidingö. Allt fler, äldre och inte minst många kvinnor känner sig otrygga i synnerhet utomhus. Vi vill värna om ett säkert och trivsamt Lidingö och vi politiker har ett stort ansvar att få ordning på trygghetsfrågorna i syfte att återskapa det. Vi verkar för att återfå polisstationen på ön.

Aktuellt

Valarbete Lidingö Centrum 10/9-2022

Nu har vi på SD Lidingö kört ända in i kaklet, valrörelsen går mot sitt slut och vi laddar om för att få mycket, mycket mer att säga till om i kommunen framöver. Ha en trevlig valdag och tack alla ni som har eller ska rösta på oss!   

läs mer
Api error