I kväll hade SD Lidingö sitt första årsmöte. Den nyvalda styrelsen består av följande:

Iréne Borgenvik, Ordförande

Charlotte Quensel, vice ordförande och sekreterare

Martin H, 2:e vice ordförande och kassör

Peter Wihlner, ledamot

Kjell Torbiörn, ledamot

Göran Kull, suppleant

Christina Wallmark, suppleant

Jenny Ribsskog, suppleant

Tack alla medlemmar som kom på kvällens årsmöte,

Styrelsen för SD Lidingö

20160211_183905