Budgetmöte i kommunfullmäktige 26/11-2018 | Sverigedemokraterna i Lidingö

Budgetmöte i kommunfullmäktige 26/11-2018

Budgetmöte i kommunfullmäktige 26/11-2018

Igår föredrogs de olika partiernas förslag på budget, där Irené Borgenvik, gruppledare och Göran Borgenvik,
politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna Lidingö föredrog vår budgetvision.
Vi stöttade Majoritetens förslag på budget.