Sverigedemokraterna i Lidingö | Sida 22

Hem

 • Av charlottequensel den 15 november, 2016
  0

  Paviljonger för 30 miljoner kronor på Lidingö

  Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2016-10-03 att anvisa 30 miljoner kronor för nybyggnad av bostadspaviljonger där minst 50 st nyanlända skall bo.

  Pengarna tas ur den sk investeringsreserven. Det är skattemedel som avsatts för att kunna användas till investeringar. Det är lätt att tänka sig andra investeringar som Lidingöborna har större behov av än att uppföra temporära byggnader.

  Var dessa paviljonger skall placeras är ännu inte offentliggjort.

  Uppdaterat:

  Paviljongerna skall placeras i svackan på väg mot Bosön. Se separat artikel.

 • Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

   

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

   

  kandiderakyrka2

 • Av charlottequensel den 3 oktober, 2016
  0

  Chockerande ointresse från Polisen!

  Kommer kommunstyrelsen med Moderaterna i spetsen, för Lidingöbornas räkning, acceptera fortsatt ökning av brott?

   

  Staden har tagit fram ett underlag som visar att villainbrotten ökat med 36% sedan 2010 och att lägenhetsinbrotten ökat med hela 546%.

  Polisen svarar upp mot detta genom att i sin nya åtgärdsplan per 2016-09-06 skapa trygghet på Lidingö genom att prioritera Grannsamverkan på hjul där polisen inte ens behöver vara med. För att lugna den som inte tycker att detta räcker skall man också genomföra hela 4 st Medborgarträffar per år. Wow!

  Man skall faktiskt göra en sak till vars “Mål och Syfte” är att “minska antalet inbrott i bostad”. Det är “Trygghetsvandringar i särskilt inbrottsdrabbade områden med fokus på åtgärder gällande vegetation, belysning och skalskydd” och man avser att göra detta “Vid behov, minst två gånger per år”.

  Med cirka 3 200 anmälda brott per år på Lidingö är behovet större än bara Grannsamverkan, Medborgarträffar och Trygghetsvandringar. Hur vore det att försöka få fast brottslingarna och fokusera på riktig trygghet för öns medborgare?

  Kommer moderaterna och övriga partier att acceptera detta helt otillräckliga förslag från Polisen?

  Vi anser att en kommun med över 46 000 invånare skall ha en dygnetrunt bemannad polisstation. Det är val snart, rösta på det parti som verkligen vill öka tryggheten för Lidingöborna! Rösta på SD!

   

  Uppföljning

  Kommunstyrelsens möte 2016-10-03 behandlade ärendet. Man valde då att förorda en s k intern remissrunda. Det innebär att stadens nämnder skall tycka till om förslaget och därefter skall kommunstyrelsen återigen behandla ärendet.

  Det är mycket tråkigt att de som har makten på Lidingö inte tar tag i denna fråga och skickar ärendet tillbaka till polisen och kräver ett bättre förslag. Lidingöborna har rätt till en närvarande, lokalt förankrad polis!

   

  Länk till kommunens sida med alla underlag

 • Av charlottequensel den 30 september, 2016
  0

  Allt tillgängligt boende ges till flyktingar!

   

  Vid ett informationsmöte om mottagning av nyanlända på kommunhuset den 29 september gavs följande tydliga information:

  171 st kommer att placeras på Lidingö av Migrationsverket med stöd av den s k Bosättningslagen. Av dessa 171 har 117 kommit. Nästa år ökar siffran till 242 st.

  För att lösa boendet vänder kommunens fastighetschef på alla stenar, inklusive att köpa bostadsrätter. Hittills har två st köpts. Andra vägar för att snabbt få fram bostäder är att säga upp dem som har korttidskontrakt (s k rivningskontrakt), inhysning i bostadshotellet, nyttjande av evakueringsboende, samarbete med privata hyresvärdar, hyra konferensanläggning och samarbete med privatpersoner. En dyrare men ganska snabb lösning är att bygga om lokaler. D v s att ta kontorsytor och bygga om dessa för bostadsändamål.

  Man skall också placera ut s k paviljonger. Lidingöborna känner igen byggnationstypen från ett antal förskolor som lösts på detta sätt. Bygglov för paviljonger kan bara gälla i 15 år så det blir en dyr årskostnad för dessa.

  Den enda lösning som klarar ankomstvolymen är att bygga paviljonger… Kommunfullmäktige har därför redan beslutat om två stycken och det kommer inte att räcka! Placeringen av de första två är ännu inte bestämd.

  På direkt fråga kunde fastighetschefen inte garantera att Lidingöbor med funktionshinder som bor i kommunens bostad, får bo kvar. Men han tror  inte att just de skall drabbas. Andra som tydligt drabbas är de med korttidskontrakt, de som nu har färre platser att tillgå på bostadshotellet, de som annars skulle kunnat nyttja en evakueringslägenhet och de som skulle ha hyrt vanliga lägenheter där de nyanlända prioriteras.

  Fastighetschefens egna barn får istället bo hemma lite längre, så han ser inga större problem med dessa undanträngningseffekter. Andra, som inte har samma möjligheter, kanske tycker att man skall tänka lite mer på dem som betalat skatt i alla år på ön.

 • Av charlottequensel den 29 september, 2016
  0

  Vi på Lidingö betalar för Malmöpolitikers lyxloge!

   

  SCB har släppt preliminära siffror för kommunala skatteutjämningen 2017 mellan kommuner.

  Lidingös skattebetalare, d v s du och jag, kommer att betala 340 miljoner kronor eller nästan 13 000 per Lidingöbo till andra kommuner. Pengar som dessa kommuner kan göra vad de vill med.

  Malmö betalar t ex ingenting, de får istället 4 670 miljoner genom systemet. Samtidigt rapporterar Sydsvenskan att Malmö har givit ett räntefritt lån på 145 miljoner kr för att finansiera den nybyggda fotbollsarenan. Som tack får Malmös toppolitiker nyttja en lyxloge. Här är länk till Sydsvenskans reportage.

  Sverigedemokraterna anser att kommunerna skall klara sina egna kostnader. Så här står det i SD:s inriktningsprogram för kommunpolitiken: “En kommuns offentliga kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner. Runt om i landet ser vi exempel på detta där kommuner genom det kommunala utjämningssystemet erhåller stöd från rikare kommuner för att fortsätta finansiera orimliga kostnader”.