Sverigedemokraterna i Lidingö | Sida 4

Hem

 • Av robertleo den 27 augusti, 2018
  0

  Företagande på Lidingö

  Företagande är grunden för ett samhälles välstånd och utveckling. Genom företagande utvecklas, produceras, marknadsförs och distribueras nya produkter till allmänhetens och medborgarnas fromma. Sverigedemokraterna vill verka för ett företagsvänligt klimat på Lidingö, såväl ekonomiskt som regelmässigt. Idag finns det ca 4 000 företag där över 90% är små företag med upp till 5 anställda som vittnar om att det finns ett stort entreprenörskap här på ön. Det ska vara attraktivt för företag, såväl små som större att etablera sig här. Möjligheter till såväl lokaler som transporter ska vara goda.

  Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö;

  1. -Fortsätta stödja och uppmuntra entreprenörskap och företagande
  2. -Att Lidingö Stad ska erbjuda marknadsplats till företagarna på Lidingö, en företagsebb som främst syftar till att främja samarbetet mellan företagarna och utveckling av nya företagskluster på ön
  3. -Vara proaktiv med aktiviteter som syftar till att fler företagare väljer att etablera sig på ön
  4. -Verka för ett företagarcentrum där företagare kan mötas och diskutera och få hjälp och stöd
  5. -Att Lidingö ska erbjuda företag attraktiva lokaler med god service och bra kommunikationer
  6. -Att fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Lidingö Näringsliv

  En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst för ”Gynnsamt företagsklimat”.


  Irene Borgenvik, gruppledare SD

 • Av robertleo den 26 augusti, 2018
  0

  POLITIKERUTFRÅGNING MILJÖ 25/8

  Naturskyddsföreningen i Lidingö bjöd in till en diskussion i miljöfrågor som arrangerades i bibliotekets hörsal. Här fick varje parti ange var och ens inställning i nedan frågor;

  ENERGISMART STAD

  1. -Energi, klimat och resor

  HÅLLBAR GRÖN Ö

  1. -Bebygd miljö, natur och vatten

  MILJÖKLOKA VAL

  1. -Konsumtion och kretslopp
  2. -Kunskap och delaktighet

  ÖVRIGA FRÅGOR

  1. -Kottlasjön
  2. -Lidingö i Sverige och tillväxt

  Sverigedemokraterna Lidingö deltog i denna diskussion med vår sekr Göran Kull

 • Av fredrik.lindahl den 25 augusti, 2018
  0

  Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september. Ett delat Sverige är på väg mot det viktigaste valet någonsin. Mandatperioden som varit har präglats av vänsterregeringens ovilja att ta till sig verkligheten och samhällsproblemens omfattning, medan högerpartiernas oppositionsarbete bestått av tomma ord och en ängslig rädsla för att ta ansvar. Sverigedemokraternas position i svensk politik är därmed unik, vi är partiet som konsekvent varit och kommer vara bredda att matcha löften med handling.

  Bor du i Stockholms län och behöver extra valsedlar? Beställ genom att skicka ett mejl med din adress till stockholm.distrikt@sd.se

 • Av robertleo den 24 augusti, 2018
  0

  Nya Simhallen på Lidingö

  Sverigedemokraterna på Lidingö tycker att det ska satsas på en 50-meters bassäng av flera goda anledningar. En 25-meters är alldeles för liten för de som vill satsa seriöst. Simningen som sport har länge varit underprioriterad på Lidingö och därför är det viktigt att denna sport får sin del nu. En 50 meters bassäng med läktare blir en långsiktig investering med ”rätt förutsättningar” för att simklubben på riktigt börja skall kunna utveckla sig till en framgångsrik simklubb. Det ger dessutom våra ungdomar nya möjligheter till en mer meningsfull och fostrande fritidssysselsättning, fyllt av målsättningar (om man så önskar) och gruppgemenskap och det i en tid när det verkligen behövs!

  Simklubben kan bli delaktig i den dagliga driften vilket skapar fler arbetstillfällen för våra ungdomar. Timingen för denna satsning är unik bra då svenska simmare de senaste åren skördat stora internationella framgångar. Simhallen kan komma locka till sig nationella- och internationella tävlingar vilket gynnar både kommun och näringsliv. Det finns redan ett hotell i området och nära till butikerna i Larsberg och bra kommunikationer. Man kan på ett unikt sätt även ta sig till området via båt!

  “Vad kan vi lära av Täby kommuns beslut om att investera i en ny 50 meters bassäng. Där har man beslutat sig för en fullstor 50-metersbassäng med tio banor, två övningsbassänger och ett mindre familjebad och ett gym. Simhallen kommer att ha en läktare med ungefär 300 sittplatser, och plats för temporära läktare”.

  Bosön är sedan länge etablerat som ett ett nationellt idrottscentrum så varför inte ha en vision om att etablera ett simcenter på ön som bl a kan erbjuda landslagsamlingar i framtiden, det som Bosön idag erbjuder andra sporter!

  En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är röst på “Våra ungdomar”

  Irene Borgenvik, gruppledare Sverigedemokraterna Lidingö

 • Av robertleo den 24 augusti, 2018
  0

  Sista Politikerdebatten inför valet!

  Lidingö Näringsliv bjöd in till den tredje och sista politikerdebatten i  Ansgarskyrkan den 23/8. Ett 120-tal besökare lyssnade på debatten som handlade om ”Var står de olika partierna i olika frågor som är avgörande för näringslivets utveckling så väl i hela Sverige som på Lidingö”.

  Agendapunkterna var  bl a;

  1. -Hur ska Lidingö förhålla sig till Stockholmsregionens utveckling?
  2. -Hur kan ni hjälpa till att skapa förutsättningar för att Lidingö ska bli en innovativ och växande företagskommun?
  3. -Är det rätt att genomföra förslaget om vinster i välfärden?
  4. -Hur vill ni utveckla Lidingö för nästa generation?
  5. -Hur kan ni skapa bättre förutsättningar för små växande företag och entreprenörskap – fler Lidingöbor vill jobba på ön?
  6. -Hur kan ni skapa bättre förutsättningar när det gäller att behålla och stödja de större växande företagen på ön – fler Lidingöbor vill jobba på ön (konferensanläggningar, lätt industri, besöksnäring etc.)?
  7. -Integration och enkla jobb?
  8. -Hur tänker ni utveckla närcentra och vilka?
  9. -Utveckling av Stockby?
  10. -Tryggheten på ön?
  11. -Simhallen 50 eller 25 meter?

  Sverigedemokraterna Lidingö deltog vid denna debatt med vår vice ordf Robert Leo.