Sverigedemokraterna i Lidingö | Sida 5

Hem

 • Av robertleo den 20 augusti, 2018
  0

  Trygghet på Lidingö

  Trygghet i vår kommun är ett basalt behov vi har för att riktigt kunna uppskatta att leva och bo på Lidingö. Brottsligheten har under de senaste åren ökat på Lidingö och det gäller även den ekonomiska brottsligheten. Allt fler, äldre och inte minst kvinnor känner sig otrygga på gator och torg efter mörkrets inbrott. Både känslan av otrygghet respektive fysisk otrygghet gör befolkningen stressad, mer sluten i mindre grupper som triggar misstroende mot andra grupper men framför allt ett misstroende till rättsskyddet eller rättare sagt vad får vi för våra skattemedel! Sverigedemokraterna vill värna om vårt öppna samhälle på Lidingö och vi politiker har ett stort ansvar att får ordning på trygghetsfrågorna i syfte att återskapa det öppna samhälle vi tidigare levt i på Lidingö. Vi behöver ta krafttag genom proaktiva aktiviteter mot denna kriminalitet, beivra fler brott och framför allt, se till att få förövarna fällda och inlåsta.

  Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö;

  1. -Få tillbaka polisstation på ön, samt minst en polispatrull ständigt på Lidingö, dygnet runt
  2. -Ha övervakningskameror på Lidingöbron som även täcker gångbron, samt vid båtkajerna
  3. -Stimulera en allt aktivare grannsamverkan och ökat civilkurage bland befolkningen
  4. -Informera allmänheten om risker och mycket information till ungdomar om konsekvenser av brott och risker med att hamna i brott- och belastningsregistret

  Vi ser även sprit- och drogmissbruket få ett allt större fäste hos våra unga. Men även en otrygghet inom skolan där elever mobbas på olika sätt. Så skall det ju naturligtvis inte vara. Därför vill vi från SD Lidingö driva en trygghetspolitik inom skolan som innebär att;

  1. -Större uppmärksamhet från personal på skolan om misstanke om droger och täta kontakter med polis och socialtjänst
  2. -Psykisk ohälsa hos ungdom måste elimineras genom att uppmärksamhet och åtgärder sker direkt vid varningssignaler från personal, närstående eller kamrater

  En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst för ”Trygghet på riktigt”.


  Irene Borgenvik, gruppledare SD

 • Av robertleo den 18 augusti, 2018
  0

  Valarbete Lidingö C och Larsberg 18/8-2018

  Inspirerande valarbete under eftermiddagen med många intresserade väljare. Tack för ert stora
  stöd och vi ser fram emot valdagen den 9/9 och arbetet som följer!

   

   

   

   

   

   

 • Av robertleo den 17 augusti, 2018
  0

  Sjukvården på Lidingö

  Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet. Tydligt och högt ställda tillståndskrav appliceras likvärdigt på alla offentliga, privata och ideella/stiftelseägda verksamheter.

  Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna Lidingö därför:

  1. -Att alla Lidingös medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid
  2. -Ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av bra arbetsvillkor, rimliga löner och en god arbetsmiljö
  3. -Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser genom bl a fler händer i vården genom att utöka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal
  4. -Att anställa vårdservicepersonal som avlastar bl a undersköterskor med vårdnära administratörer för att sköta journaldokumentation och annat administrativt arbete
 • Av robertleo den 13 augusti, 2018
  0

  De äldre på Lidingö!

  Sverigedemokraterna på Lidingö värnar särskilt om de äldre. Boende på Lidingö ska ha företräde till boenden för äldre och den hjälp de behöver. Alla Lidingöbor ska kunna njuta av sin ålderdom boendes kvar på ön om de önskar oavsett typ av boendeform. Äldreboenden ska hålla hög kvalité rakt igenom och erbjuda de äldre en bekväm och värdig ålderdom. Personalen på äldreboenden ska vara hängivna och behandla de äldre med största respekt. För de äldre som har hjälp i hemmet, skall i största möjliga mån, erbjudas stadigvarande samma personal och som den äldre känner förtroende och tillit för. De ska erbjudas välsmakande, färsk och vällagad mat som tillgodoser deras näringsbehov och ska ges möjlighet till samvaro med andra, utflykter, aktiviteter och kultur.

  Av de bostäder som byggs i närheten till Lidingö centrum, ska en stor del vara seniorboenden så att de äldre har närhet till affärer och ställen för samvaro. Seniorboenden och äldreboenden på Lidingö ska erbjuda trygghet med närhet till kommunikationer och promenadvägar med hög säkerhet och täta möjligheter att sätta sig och vila. Att hålla snöfritt på Lidingös trottoarer och gångvägar, måste prioriteras bättre än hittills.

  Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna Lidingö därför:

  1. -Erbjuda alla Lidingöbor som på ålderns höst vill bo på ett äldreboende på Lidingö
  2. -Att äldreboenden på Lidingö ska ha nära till affärer och promenadstråk
  3. -Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på Lidingös äldreboenden
  4. -Arbeta för en mat reform med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat
  5. -Följa upp och utveckla mötesplatsen TOR i takt med Lidingö Centrums utveckling
  6. -Utveckla och erbjuda mötesplatser för äldre nära boendet för möjlighet till samvaro

  En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst på de äldre i fokus!

 • Av robertleo den 12 augusti, 2018
  0

  SD valaffischer på Lidingö 12/8

  Idag har satt upp valaffischerna runt Lidingö. Tack för alt stöd, nu kör vi!