Sverigedemokraterna i Lidingö | Sida 5

Hem

 • Av robertleo den 12 augusti, 2018
  0

  SD valaffischer på Lidingö 12/8

  Idag har satt upp valaffischerna runt Lidingö. Tack för alt stöd, nu kör vi!

 • Av robertleo den 9 augusti, 2018
  0

  Debatt på Lidingösidan ”Så stoppas de utländska ligorna”

  Det måste bli en självklarhet att Lidingö får en polisstation, samt minst en egen patrullbil ständigt rullande på ön. Kamera på bron och vid båtkajerna för att få bukt med bostadsinbrotten. Polisstation också för att behålla allmänhetens civilkurage. I dagsläget är det svårt för hederliga att rapportera brott och lämna in eller rapportera hittegods, det är ett måste att det fungerar för ett framtida tryggt och hederligt samhälle. Mängdrabatt på brott ska självklart avskaffas och personer som fått beslut om utvisning ska inte kunna hålla sig undan och söka asyl på nytt om de inte har lämnat Sverige. I nuläget blir det bara nya kostnader för tolk, juridiska biträden, domstolar m.m. om och om igen i en ständig upprepning. Dessa kostnader är enorma och skrivs aldrig om. Däremot ska ingen som bidrar till samhället utvisas pga att arbetsgivaren gjort fel om det är ett seriöst arbete och personen vill assimilera sig till det svenska samhället. Dessa galenskaper måste vi Sverigedemokrater stoppa.

  Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-08-09

 • Av robertleo den 9 augusti, 2018
  0

  Debatt på Lidingösidan ”Nya Simhallen på Lidingö”

  SD Lidingös inlägg i debatten om den nya simhallen. Finns att läsa i sin helhet på Lidingösidan;

  Angående nya simhallen på Lidingö tycker Sverigedemokraterna på Lidingö att det ska satsas på en 50-meters bassäng av flera goda anledningar. En 50-meters bassäng på Lidingö som i huvudsak är avsedd för de som vill träna simning där kvalitén prioriteras. En 25-meters är alldeles för liten för de som vill satsa seriöst. Simningen som sport har länge varit underprioriterad på Lidingö och därför är det viktigt att denna sport får sin del nu, inte minst när simkunskaperna försämras och drunkningsolyckor sker i större omfattning. I den nya bassängen ska inte tillåtas bad utan föregående tvagning eller kalsonger under badbyxorna. Vi vill inte att simhallen tvingas stänga pga bakterier i vattnet pga detta, såsom flera andra hallar fått gjort. Dusch och tvagning ska ske utan kläder. Gångsätrahallen kan renoveras och användas till sjukgymnastik, simskola, vattenlek m.m. men den nya simhallen ska hålla kvalité för tävlingsverksamhet och en aktiv simklubb, samt de som vill träna simning. Gärna då en mindre bassäng bredvid 50-meters bassängen för lek och annat som alternativ till att renovera Gångsätrahallen.

  Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-08-09

 • Av robertleo den 9 augusti, 2018
  0

  Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor!

  Sverigedemokraternas utbildningspolitik på Lidingö skall identifieras med en tydlig inriktning på lärarnas behov för att kunna sprida kunskap och utöva sitt yrke i trygghet och med glädje. Lärandet ska av alla betraktas respektfullt och elever ska ges kunskapen att utbildning är nyckeln till ett väl fungerande samhälle. Det omfattande administrativa arbete som ligger på lärarna måste effektiviseras så att lärarna kan frigöra mer tid till undervisning och kompetenshöjning. Vi vill att lärarna ska få mer utbildning i ledarskap och ha fullt stöd från skolledningen i sin yrkesroll samt nödvändiga verktyg för att åtgärda ordningsproblem. Vi kan aldrig acceptera att lärare utsätts för hot, våld, skadegörelse eller trakasserier från elever. Alla elever ska beredas möjlighet att utefter sina egna förutsättningar, höja sin kunskapsnivå. Elever som intresserat och ivrigt visar vilja att lära, måste få arbetsro och stimulans för att kunna utveckla sina kunskaper.

  Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö;

  1. -Driva en långsiktig politik som syftar till att Lidingös ungdomar skall om så önskar kunna välja att gå i Lidingös gymnasieskolor
  2. -Verka för att gymnasieskolan erbjuder utbildningar som bättre matchar framtida yrkesliv
  3. -Möjliggöra ökade satsningar på antimobbningsaktiviteter genom fler vuxna i skolorna, se över de interna processerna och ta fram behov av administrativ personal, vaktmästare, syo och kuratorer
  4. -Utvärdera möjligheten att se till att skolmaten tillagas lokalt vilket genererar fler arbetstillfällen men framför allt mer näringsrik mat
  5. -Införa slöjförbud i samtliga förskolor och grundskolor på Lidingö för att bekämpa hederskulturer och därmed stärka jämställdheten
  6. -Att Lidingös skolor ska arbeta effektivt och ihärdigt tillsammans med polis och andra berörda, för att helt eliminera användningen av droger

  En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst på kunskap i fokus!

 • Av robertleo den 2 augusti, 2018
  0

  Förändring på riktigt! Rösta på SD den 9/9

  Äntligen så börjar valrörelsens sista skede ”röstningen” inom kort. Här är några viktiga datum inför valdagen den 9/9, hämtat från Valmyndigheten.

  16/8
  Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid. Budröstningen startar i Sverige.

  22/8
  Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort. Förtidsröstningen i Sverige startar.
  Bor ni på Lidingö och önskar få valsedlar per post, skicka ett mail till lidingo@sd.se så sänder vi dem till er. Ange ”Valsedlar” i rubriken i mailet så kan vi snabbare administrera er önskan.
  Tack för visat förtroende!