Sverigedemokraterna i Lidingö | Sida 8

Hem

 • Av robertleo den 6 juni, 2018
  0

  Idag firar vi den svenska nationaldagen!

  ”Sverigedemokraterna på Lidingö vill önska alla en fortsatt fin Nationaldag och du som ännu inte är medlem kan bli det genom att klicka på bifogad länk” Medlemsansökan

   

 • Av robertleo den 5 juni, 2018
  0

  Landstingsföreläsning med Sebastian Lindqvist och Per Carlberg, SD Stockholm

  Ikväll deltog styrelsen samt medlemmar vid SD Landstingsföreläsning i syfte att informera oss om vilka frågor som SD driver inför valet samt hur Landstinget fungerar. Mycket bra och lärorik föreläsning tyckte vi alla. Tack Sebastian och Per för att ni tog er tid ikväll!
 • Av robertleo den 2 juni, 2018
  0

  Valarbete på Lidingö 1-2/6 2018

  Under helgen genomförde vi valarbete vid olika centrum på Lidingö (Torsviks Torg, Lidingö Centrum och Larsbergs Centrum vid ICA. Vi upplevde genomgående positiva möten med många medborgare och vi ser fram emot fler sådana aktiviteter för att lyssna på vad medborgarna anser vara viktigt inför valet och berätta om våra förslag på lösningar.

   

   

 • Av robertleo den 28 maj, 2018
  0

  Nyheter från Lidingö Kommunfullmäktige den 28/5 2018

  Idag under Kommunfullmäktige beslutades det bl a om att ta upp två nya ärenden som är väckta från Sverigedemokraterna Lidingö.

  Motion: Företags- och föreningswebb

  För att stödja företagen och föreningarna har vi väckt en motion om att skapa en företags- och föreningsportal inom staden. Nyttan med en sådan portal/webb är många, exempelvis;

  1. -Skapa bästa förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag på Lidingö
  2. -Minska avståndet mellan de styrande i kommunen, stadens tjänstemän och företagarna samt föreningarna på Lidingö
  3. -Kännedom om varandras verksamheter och det ”know how” som finns på Lidingö
  4. -Ökad försäljning mellan verksamheterna på Lidingö
  5. -Uppmuntra och förenkla processen att skapa nya företagskluster på Lidingö

  Läs motionen i sin helhet här: Motion angående upprättande av företagsweb

  Interpellation: Heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar

  Att användningen av narkotika har ökat är nu välkänt och förekommer även här på Lidingö. Mest handlar det om cannabis och ecstasy. Nu har även heroin kommit till Lidingö och som till 90% kommer från Afghanistan, likt många ensamkommande. Många ensamkommande från Afghanistan som kommit hit är redan beroende av heroin och risken är att användandet sprider sig även här. Med anledning av ovan vill vi ha svar på följande:

  1. -Vet det styrande på Lidingö hur förekommande heroin är bland unga på Lidingö?
  2. -Görs det någon ordentlig genomgång av ensamkommande som placeras på Lidingö om de använder droger?
  3. -Om det framkommer att de använder droger följs detta upp ordentligt med information till inblandade, hjälp med avvänjning och regelbunden kontakt med stödperson så att inte personen återfaller i missbruk?
  4. -Kan vi göra mer för att förhindra att fler blir missbrukare?

  Läs om hela Interpellationen här: Interpellation om heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar

   

 • Av robertleo den 26 maj, 2018
  0

  Utbildning SD kommunikation och säkerhet 22/5 och 24/5

  Under veckan har en nästan full landstingslokal med SD kandidater till KF och landsting genomgått utbildning inom vår kommunikation med våra väljare och kring säkerhet inför kommande arbete i valstugor och torgmöten.

  Sammanfattningsvis en mycket lyckad vecka som rustar oss för en mycket intressant och rolig tid till valet.