TACK ALLA LIDINGÖBOR FÖR ERT STÖD! | Sverigedemokraterna i Lidingö

TACK ALLA LIDINGÖBOR FÖR ERT STÖD!

TACK ALLA LIDINGÖBOR FÖR ERT STÖD!

Tack alla Lidingöbor som lade sin röst på SD. Tre (3) mandat verkar vi få i kommunen på Lidingö vilket är en ökning med två (2). Rösträkningen som det ser ut nu blir klar tidigast fredag. Vi som kom med i Kommunfullmäktige (såvida inte poströsterna visar annat) är från längst till vänster Robert Leo, följt av Göran Borgenvik och i mitten Irené Brogenvik.

Återigen ett stort tack för visat förtroende och nu börjar ett inspirerande arbete!


Foto: Tibor Bàràny